Еволута: Властелинства и економија манастира средњовековне Србије, Марија Копривица

У својим истраживањима Марија Копривица поклонила је пажњу свим доступним и познатим изворима, као и релевантној, обимној литератури. У књизи „Властелинства и економија манастира средњовековне Србије“, коју објављује Еволута, она је дала нов допринос познавању једног важног сегмента историје цркве, али и целокупног српског средњовековног друштва.

Манастирска властелинства су представљала значајан сегмент привреде и друштва у српском средњем веку. То се посебно односи на краљевске манастире, задужбине владара, који су уједно били и међу најкрупнијим феудалним господарима, са властелинствима од по 50 – 60 села и разним другим приходима. Тек после ове монографије могуће је у целини сагледати улогу манастира у српском средњовековном друштву.