Контакт

УПИС
Удружење професионалних издавача Србије
Господар Јованова 63
11000 Београд
тел: +381 11 3035 696