Откуп књига 2022 – Народна библиотека Србије

Министарство културе и информисања откупиће одабране наслове публикација објављених у 2021. години на српском језику и језицима националних мањина у Републици Србији, у штампаној и/или електронској форми (CD/DVD издања), за мрежу јавних библиотека на територији Републике Србије. Текст конкурса за откуп публикација, објављених у 2021 и обасци за пријаву –