Клио: Звезде супермаркет културе, Маја Вукадиновић

Централно питање ове књиге јесте утицај таблоидизације медија на стварање вредности, као и на однос публике према слави и славнима, с посебним освртом на тај феномен у специфичним друштвеним и културним околностима данашње Србије, а у издању Клиа. Студија Звезде супермаркет културе, с поднасловом Медијске звезде у потрошачком друштву, анализира актуелни систем вредности грађана Србије, њихов однос према слави и према медијским звездама.

http://clio.rs/ZVEZDE-SUPERMARKET-KULTURE_Knjiga_623

Потреба да се постане славан и живи животом звезда нарочито је својствена младима и представља примарни ефекат хедонистичке вредносне оријентације. Ауторка указује на неславну чињеницу да медијске звезде представљају кључне експоненте вредносних образаца у периоду транзиције. Стога је њено интересовање усмерено превасходно на истраживање да ли и како звезде утичу на свакодневни живот публике.

„Посвећујући пажњу анализи робног карактера звезда и њихове суштинске неаутентичности обликоване медијским деловањем, Вукадиновићева уочава кључну улогу публике у тржишном вредновању медијских личности, као и у процесу интерпретације медијске слике славних.“

др Милена Драгићевић Шешић,
проф. Универзитета уметности у Београду