Академска књига: Слике из културне историје средње Европе, Мартина Ц. Путна

Књига из пера познатог књижевног историчара надовезује се на његова два успешна дела Слике из културне историје руске религиозности (2015) и Слике из културне историје америчке религиозности (2010). У својим књижевно-историјским лутањима, Мартин Путна пролази преко широке територије некадашње Аустроугарске монархије, од Чешке, Моравске и Шлезије, преко територије Аустрије и Угарске, све до Трансилваније, Хрватске, Далмације, Галиције, Буковине и Босне, а објављује Академска књига.

Његова књига је галерија слика и земаља, религијских струја и идејних концепата, аутора и дела чији је циљ ново објашњење и осмишљавање Средње Европе, тог „духовног простора променљивих граница“. Упркос тој „привидно безграничној многобројности и шароликости“, на том простору проналази јасне црте заједничке духовне историје. Њен почетак подудара се са почетком владавине Хабзбурга над средњоевропским простором, и њиховом тежњом да га одбране од турске, и напослетку од протестантске опасности