ЖУТА ЗВЕЗДА, ЦРВЕНА ЗВЕЗДА – Сећање на Холокауст после комунизма, Јелена Суботић

Ауторка анализира савремене праксе сећања на Холокауст у три државе: Србији, Хрватској и Литванији. Имају различите историје Холокауста, али су све извеле упечатљиве пројекте замењивања злочина Холокауста злочинима комунизма, у књизи издавачкњ куће Клио.

http://clio.rs/ZUTA-ZVEZDA-CRVENA-ZVEZDA-Secanje-na-Holokaust-posle-komunizma-tvrdi-povez_Knjiga_243932

Посткомунистичке државе су ове несигурности разрешиле радикалним ревидирањем свог сећања на Холокауст: претвориле су злочине холокауста у злочине комунизма. Криминална прошлост се не негира, али се одговорност погрешно усмерава прањем националног саучесништва и криминализацијом комунизма.