Клио актуелан студентима ФПН-а Међународно комуницирање у информационом друштву

Студентима Факултета политичких наука неопходан увид у међународно комуницирање даће ова студија Александра Врањеша, Бранимира Стојановића и Мирољуба Радојковића.

Полазећи од тезе да је међународно комуницирање под утицајем глобализацијских процеса и савремених информационо-комуникационих технологија доживело трансформацију у нови облик, односно глобално комуницирање, аутори нам нуде генезу овог феномена од настанка до данашњих пост-модерних времена.

http://clio.rs/MEDjUNARODNO-KOMUNICIRANJE-U-INFORMACIONOM-DRUSTVU_Knjiga_4060