Novo u izdavačkoj kući Evoluta: Ivan Đurić – PAGANIJA: Srbija i Vizantija na Balkanu

Biblioteka Polihistor (https://www.evoluta.rs/product-category/polihistor/)

Padom granice pašće u ruke varvara i Beograd, početna tačka svakog puta preko balkanskih prostora, čiji je drugi kraj bio u Carigradu…

Tamo se nalazi Vizant, potonji Konstantinov grad, za Južne Slovene jednostavno „carski grad” ili, pod Osmanlijama, Stambol, današnji Istanbul. Put kojim je većina namernika vekovima stizala u Carigrad, bio je za naše pretke prosto „drum”, ili „veliki put”, i manje-više išao je onako kao što ide i danas.

Ostala ponuda izdavačke kuće Evoluta: https://www.evoluta.rs/