Архипелаг: Велики Жупан Стефан Немања, Никола Моравчевић

Историјски роман о животу и државничком подухвату великог жупана Стефана Немање.

http://www.arhipelag.rs/knjige/veliki-zupan-stefan-nemanja/

Настављајући серију историјских романа о српском средњем веку, Никола Моравчевић је написао књигу у којој на основу обиља грађе и проучавања историјских околности изнутра приказује сложену Немањину личност и историјски тачне догађаје тог веома бурног доба.

Јасно разликујући историју од мита и хагиографија, Моравчевић исписује узбудљив роман о оснивачу династије Немањића и о човеку који је Рашку претворио у значајну земљу на Балкану.