Нови законодавни оквир ЕУ у издаваштву прилагођен старијим и особама са инвалидитетом

Доступност постаје све важнија у издавачкој индустрији, јер ће нови европски законодавни оквир захтевати да дигитална издавачка индустрија постане приступачна особама са инвалидитетом и старијим особама до јуна 2025. године.

Европски Закон о приступачности поставиће нове минималне захтеве за доступност за низ производа и услуга – укључујући е-књиге и дигитални издавачки систем. Његов циљ је да ојача право особа са инвалидитетом да приступе роби и услугама доступним на унутрашњем тржишту ЕУ. Директива ће имати утицаја на целокупни ланац издавања, од издавача до дистрибутера. Приступачност треба да доведе до једнаког приступа свима.

Без могућности приступа објектима и услугама које се налазе у заједници, особе са инвалидитетом никада неће бити у потпуности укључене.

Италијанска непрофитна фондација Лиа, која промовише културу приступачности у издавачком пољу, спровела је опсежно истраживање о приступачности европских сајмова књига. Фокус истраживања је стављен на четири области:

  • свесност
  • физичка приступачност
  • дигитални комуникациони канали
  • иницијативе о приступачности за јавност и професионалце

Многи издавачи данас су у процесу прилагођавања радних и дистрибутивних токова како би пружили е-књиге, које одговарају особама са инвалидитетом и старијим особама. ЕУ жели да каталог дигиталних публикација буде доступан свима. Циљ је радити како би се приступачност постала систем, где су сви аспекти повезани заједно.