Академска књига: Преображај света. Глобална историја 19. века, Јирген Остерхамел

У овој величанственој Глобалној историји 19. века Јирген Остерхамел зналачки, динамично и вишеслојно приповеда о свету који се нашао на прекретници. Његов дубоко утемељен портрет те фасцинантне епохе настао је из богатог материјала и мноштва различитих перспектива. Остерхамел поставља питање о структурама и обрасцима, маркира прекретнице и континуитете, сличности и разлике.

Његови културолошки свеобухватни, тематски широки прикази и анализе преплићу се притом у једну смелу историјску панораму која не само да далеко превазилази традиционалне евроцентричне приступе, него уједно и нуди знатно више од стандардних историографских парадигми, као што су индустријализација или колонијализам.

Остерхамел тематизује и развој различитих друштава заснованих на знању, човеков однос према природи, његово опхођење са болешћу и различитостима, као и специфичности урбанизације, различите облике грађанских уређења, законитости миграција и живота у сталним насеобинама, процесе прилагођавања и пружања отпора, секуларизацију и религиозност. Истовремено, Остерхамел непрестано успоставља паралеле са данашњим светом. Његова књига Преображај света преведена је на неколико језика, а код нас је објавила Академска књига.