Геопоетика: Гвоздена завеса, Весна Голдсворти

Оштром врцавошћу и нежном прецизношћу Весна Голдсворти рашива неуспехе породице и државе. Гвоздена завеса је виспрено и елегантно исписана људска драма која преиспитује митове које себи препричавамо, у издању Геопоетике.

https://www.geopoetika.com/o-knjizi/1793/gvozdena-zavesa

Пребег привилеговане „црвене принцезе“, из једне од земаља „источно од линије која води од Шчећина на Балтику до Трста на Јадрану“, осамдесетих година прошлог века, изазван је љубављу зачетом у социјалистичком окружењу. Али овој љубави прелазак из неограниченог луксуза и ограничене слободе, у живот у ограниченом богатству и неограниченој слободи, мења судбину. Хладни рат одражава се у свему; од различитости држава и политике до појединаца и њихових приватних живота.