Академска књига: О здравом разуму, Џон Дјуи и Клифорд Герц

Држим да постоји растућа тенденција „филозофије“ да се удаљи од животних питања. Тенденција, која чини не само да њени проблеми буду искључиво техничке природе (што је у одређеној мери нужност) већ да сáмо умножавање расправа о њима и јачање њихове контроверзности заправо међусобно удаљавају филозофе – што је поуздан знак да се негде на путу изгубио компас и бацила мапа.
Џон Дјуи.

Здрав разум је тотализујући као и било који други оквир и облик мишљења: ниједна религија није више догматична, ниједна наука није више амбициозна, ниједна филозофија није општија. Његови тоналитети су другачији, као и аргументи на које се позива, али попут уметности или идеологије, здрав разум се приказује као облик мишљења који је у стању да превазиђе илузију и дође до истине, до, како се каже, самог стања ствари.
Клифорд Герц