Федон – Мотиви искупљења у бајкама, Марија-Лујза фон Франц

Многи семинари Марије-Лујзе фон Франц, блиске сараднице и ученице Карла Густава Јунга, објављени су као књиге, тематски усредсређене на конкретне проблеме или кључне појмове аналитичке психологије. Познато је да су бајке, као директан продукт колективног несвесног, биле њена ужа специјалност и непресушни предмет проучавања, па је управо на терену дубинско-психолошке интерпретације бајки Фон Францова до данас остала неприкосновена.

https://www.fedononline.com/anima/motiv-iskupljenja-u-bajkama

Већ објављеним књигама из тог тематског круга у оквиру издавачке куће Федон из Београда – Женски принцип у бајкама, Сенка и зло у бајкама, Мачка и недавно објављеном Анимусу и Аними у бајкама – сада се прикључују и Мотиви искупљења у бајкама, у преводу Љиљане Николић.

Полазећи од става да бајке започињу незадовољавајућом ситуацијом, а онда показују како долази до решења и употпуњења, ауторка разматра разноврсне изазове са којима се појединац у свом развоју и ширењу поља свести сусреће, сагледавајући овога пута тему искупљења.

Бајке нам откривају како да „припитомимо“ и „придобијемо“ одређене инстинктивне садржаје и појаве унутар нас самих, а да оне не постану деструктивне, односно уче нас о начинима на које можемо да умањимо и превазиђемо негативни утицај неуротичог садржаја на појединца и његове односе са другима.

Ипак, постоји један драгоцен оријентир: у кризним, животно важним и преломним ситуацијама појединац треба да дела из целине своје личности и бића, целине коју Јунг назива Сопство. Не треба, дакле, следити ма који спољашњи принцип, или неки наизглед интелектуално исправан став, па ни одређени емотивни или интуитивни подстицај и увид. Потребно је ангажовати целину бића, која проистиче из саме личности, тачније из њеног језгровног, непроменљивог дела. Тек тако се долази до исправног понашања, које је управо зато јединствено, лично и индивидуално, наводи се у књизи – Мотиви искупљења у бајкама, Марије-Лујзе фон Франц, у издању Федона.