Клио – Наслеђе Рима: Европа и Медитеран од 400. до 1000.

Књига Криса Викама, је смео покушај да се рани период европског средњовековља расветли из угла политичке, друштваене, економске и културне историје, са посебним фокусом на то како су се током овог периода мењали обрасци политичког и економског организовања у западној Европи, источној Европи и исламском свету, од Блиског истока до Шпаније.

http://clio.rs/NASLEDjE-RIMA-Evropa-i-Mediteran-od-400.-do-1000.-tvrdi-povez_Knjiga_167368

Период који проучава, аутор види као самосвојан предмет научног занимања који изискује да му се приступи са интердисциплинарног становишта.